DAFTAR PESERTA KKL FALAK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2021

  • 19-09-2021
  • 22:01 WITA
  • admin_fsh
  • Pengumuman

PENGUMUMAN PESERTA KKL FALAK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2021

INFORMASI MENGENAI PEMBEKALAN KKL FALAK AKAN DISAMPAIKAN KEMUDIAN. 

TERIMA KASIH