Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Dekan
Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag
Wakil Dekan I
Dr. Hamsir, SH, M.Hum
Wakil Dekan II
Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag
Wakil Dekan III
Dr. H. Supardin, M.HI
Ketua Jurusan
Dr. Abdillah Mustari, M.Ag
Ketua Jurusan
Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Ketua Jurusan
Istiqamah, SH, MH
Ketua Jurusan
A. Intan Cahyani, S.Ag, M.Ag
Ketua Jurusan
Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd
Ketua Jurusan
Dr.Hj. Patimah, M.Ag
Sekretaris Jurusan
Dr. Achmad Musyahid, M.Ag
Sekretaris Jurusan
Dr. Kurniati, S.Ag, M.HI
Sekretaris Jurusan
Rahman Syamsuddin, SH, MH
Sekretaris Jurusan
Dr. Nurtaufiq Sanusi, M.Ag
Sekretaris Jurusan
Irfan, S.Ag, M.Ag
Sekretaris Jurusan
Drs. Muh. Ikhsan Zainuddin, MM
Kabag TU
Dra, Andi Masniah
Kasubag Administrasi Umum
Dra. Mujahidah. SE
Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Hj. Hudaya Rahman. SE
Kasubag Perencanaan Akuntansi dan Keuangan